Trenerlogin

COVID-19

Oslo judoklubb følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og forholder seg aktivt til Veileder for smittevern i idretten fra Helsedirektoratet.

Vi har gjort følgende smitteverntiltak på våre treningspartier:

1. Vi sørger for god hygiene og grundig rengjøring. Vi vasker mattene og sitteplasser før og etter hvert parti.

2. Vi har begrenset antall deltakere og gruppestørrelser. Vi ønsker at våre deltakere trener hovedsakelig med eget lag/faste treningspartnere.

3. Vi holder en god oversikt over hvem som er tilstede på hvert parti. Dette vil hjelpe oss med smittesporingen hvis smitte bryter ut.

4. Vi setter større pauser mellom partiene for å sørge for god logistikk og rengjøring.

5. Vi har en ansvarlig trener på hvert parti som sørger for at smittevernregler overholdes, og at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

6. Alle våre trenere og medtrenere har gjennomført et fellesidrettslig e-kurs om koronavett fra Norges idrettsforbund. Kurset gir grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive idrettsaktivitet.

7. Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand er fortsatt gjeldende på alle våre treningspartier: dette gelder både i pauser og før/etter aktivitet.


 

Vi ber foresatte å sørge for følgende:

1. Ingen syke skal møte opp på våre treningstimer. Dette gjelder personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

2. Sørg for å skrive navn til barn på smittesporingslister.

3. Vask hendene dine og hendene til barn før og etter treningstimen.

4. Unngå bruk av garderober, unntatt toalettbesøk.

5. Vi ønsker å begrense antall ledsagere på våre treningstimer. Hvis mulig, lever til og hent barn fra treningen uten å oppholde deg inne salen. Hvis du må være inne salen, unngå unødvendig nærkontakt. 

6. Sørg for kø-vett ved inngangen - la deltakere fra forrige treningstime forlate lokaler før ditt barn kommer inn. 

7. Vi oppfordrer alle til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra treningen.

8. Judodrakten og annet treningstøy skal være renvasket før hver trening.

9. Alle barn skal ha egen, merket drikkeflaske. 

10. Vi anbefaler at foreldre som selv deltar, eller har barn som deltar på judotrening, gjennomfører koronavettkurset utarbeidet av Norges idrettsforbund. Du finner kurset her: Ta Idrettens koronavettkurs